Uzaktan Öğretimle Yürütülecek Dersler Hk.

Uzaktan Öğretimle Yürütülecek Derslerin İşleniş Şekli

Üniversitemiz önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında yer alan derslerin %40’nın 2021-2022 Güz yarıyılında uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülmesi hususu, Üniversitemiz Senatosu'nun 27.08.2021 tarihli ve 32 sayılı toplantısında alınan 2021.Senato.262 No.lu kararla kabul edilmiştir. Söz konusu karar gereğince;

Üniversitemiz Senatosunun 19.03.2020 tarih ve 10 sayılı toplantısında kabul edilen Dumlupınar Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Usul ve Esaslarında yer alan hükümler kapsamında uzaktan öğretim yöntemi ile yürütülecek derslerin;

  1. Birimler tarafından belirlenen ders programında yer alan gün ve saatte,
  2. Ders saati başına en az 30 dakika ve canlı olarak,
  3. ALMS üzerinden ve Perculus+ sanal sınıf yazılımı kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Program müfredatlarında yer alan ve içinde uygulama bulunan derslerin (2+2, 1+1, vb.) uygulama kısımları istenildiği takdirde yüz yüze uygulamalarla da desteklenebilir.

UYARI: İlgili ders kontrollerin yapılabilmesi ve ek ders ücretlerinin ödenmesinde sorun yaşanmaması için dersler;

  • Google Meet,
  • Microsoft Teams,
  • Zoom vb. platformlar üzerinden YAPILMAMALIDIR.

NOT: Uzaktan öğretimde iletişim yüksek önem arz ettiğinden, öğrencilerin OYS üzerinden veya kurumsal e-posta adreslerine gönderdikleri mesajların, öğretim elemanları tarafından düzenli ve sık bir şekilde kontrol edilmesi ve cevaplandırması gerekmektedir.

17 Eylül 2021, Cuma / 1667 defa okundu.